ข้อความผู้บริหาร

บริษัท โตโยต้า ทูโช เอ็ม แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

   บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี 2556 โดยเป็นบริษัทการค้าที่เชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องจักรเราเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2547) นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯ เรามีความเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในแถบ กรุงเทพมหานคร,ชลบุรีและศรีราชาบริษัทฯ ของเรามีจุดมุ่งหมายในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แท้จริง เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเติบโตในธุรกิจแก่ลูกค้าและบรรลุเป้าหมาย "Be the Right ONE" ของโตโยต้า ทูโช กรุ๊ป บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนบริษัท ฯ เป็นอย่างดีเสมอมา

 

สารจากผู้บริหาร